Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Witaj na stronie naszych Przyjaciół i Darczyńców

Święcenia prezbiteratu i diakonatu 23 maja 2017 r.

KlerycyWe wtorek 23 maja 2017 r. ośmiu naszych diakonów ma zostać wyświęconych na kapłanów przez JE ks. bpa Damiana BRYLA. Uroczystość odbędzie się tradycyjnie w poznańskiej bazylice archikatedralnej. Podczas tej samej uroczystości będzie wyświęconych czterech nowych diakonów. Polecajmy w modlitwach mających przyjąć świecenia diakonatu i kapłaństwa. Od kwietnia można zamawiać zbiorowe intencje prymicyjne(<--tu kliknij). Każdy z neoprezbiterów po święceniach odprawi 15 Mszy św. w podanych intencjach. Słusznie uważa się, że pierwsze Msze Święte odprawiane przez nowo wyświęconych kapłanów mają szczególną moc wstawienniczą, dlatego można wyprosić sobie wiele łask u Boga. Składane z tej okazji ofiary przeznaczone zostaną na kształcenie przeszłych misjonarzy emigrantów.