Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Msze w Rzymie

Ofiarodawcy z kraju mog± zamówić intencję wypełniaj±c poniższy formularz.

Tytuł ofiary:
Ofiara: zł, gr