Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Intencje listopadowe

Ofiarodawcy z kraju mog± zamówić intencje listopadowe wypełniaj±c poniższy formularz.

Tytuł ofiary:
Ofiara: zł, gr