Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

O Chrystusowcach

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest rodziną zakonną składającą się z kapłanów, braci i kleryków. Potocznie używa się nazwy: chrystusowcy, a w Ameryce Północnej: Society of Christ Fathers.

Cel Zgromadzenia Zasadniczym celem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej jest uwielbienie Boga i uświęcenie się poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny członkowie Towarzystwa włączają się w apostolstwo na rzecz rodaków przebywających poza granicami państwa polskiego.

Założyciel Towarzystwo Chrystusowe zostało założone 8 września 1932 roku przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda przy współudziale ks. Ignacego Posadzego. Po odzyskaniu niepodległości państwowej po I wojnie światowej, troską episkopatu i władz państwowych było zapewnienie opieki polskiemu wychodzctwu, szczególnie duszpasterskiej. Episkopat odrodzonej Polski nie mógł pozostawić bez echa wołań Polaków z całego świata o polskich księży. Prymas kardynał A. Hlond, jako opiekun emigracji polskiej, po konsultacji ze Stolicą Apostolską i na wyraźne zlecenie papieża Piusa XI zdecydował się na powołanie nowego zgromadzenia zakonnego do opieki duszpasterskiej Polaków rozrzuconych po całym świecie. Wykonanie tej idei zlecił ks. Ignacemu Posadzemu, który uważany jest za współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego

Gdzie pracują chrystusowcy? Dziś nasze zgromadzenie liczy blisko 500 członków, a nasi duszpasterze pracują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Anglii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Islandii i na Węgrzech. Szczególną troską staramy się teraz otoczyć Rodaków mieszkających za wschodnią granica Polski: na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Trwa tam intensywna odbudowa życia chrześcijańskiego i katolickiego, niszczonego celowo przez tak wiele lat.

Nasze zgromadzenie zakonne otacza opieka duszpasterską Rodaków mieszkających poza granicami kraju lub też przebywających tam czasowo. Nasi księża w swojej posłudze wspierani są przez braci zakonnych, którzy pełnią rozmaite funkcje w domach formacyjnych, na placówkach w Polsce i za granicą. Całą naszą duchowość oraz życie opieramy na Chrystusie, głosząc całemu światu, że to właśnie On jest naszym jedynym i prawdziwym Królem, któremu warto bezgranicznie zaufać.

Czym wyróżniają się chrystusowcy? Szczególnie w Eucharystii i poprzez Eucharystię, jednoczymy się z Chrystusem, ukazując jednocześnie całemu światu, że właśnie we Mszy Świętej w sposób szczególny jest obecny Ten, dla którego warto poświęcić swoje życie. Eucharystia będąca źródłem naszego życia duchowego i zakonnego, jednoczy nas z Bogiem obecnym na wszystkich ołtarzach całego świata. Sama nazwa – chrystusowcy - wskazuje jasno, kto jest dla nas najważniejszy, dla kogo służymy, i komu bezgranicznie się powierzamy. Pragniemy, więc naśladować naszego Pana w sposób doskonały, głosić Ewangelię swoim życiem i słowem, wreszcie stać się autentycznymi i wiarygodnymi świadkami Chrystusa.