Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Intencje zbiorowe na Msze przy grobie ¶w. JP II


Ofiarodawcy z zagranicy  mog± zmówić intencję zbiorow± poprzez konto PayPal
lub kartę płatnicz±. Najpierw należy klikn±ć poniższy przycisk, potem wpisać (intencje) cel i kwotę ofiary.

Dolary - USD                       

Wybór innych walut: WYBIERAM

=================================================================

Ofiarodawcy z kraju  mog± zamówić intencję zbiorow± w Rzymie
klikaj±c na poniższy przycisk.

   tutaj

=================================================================