Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Materiały do pobrania

Tutaj będą znajdować się materiały do pobrania, promujące duszpasterską działalność Chrystusowców wśród Polonii oraz przedstawiające różne sposoby promowania wsparcia dla działalności Chrystusowców...

Msze prymicyjne  plakat     do druku.

Msze Wieczyste    DOC;    PDF

Konta w PKO       DOC      PDF

Zaduszki i konto                PDF

Biuletyn nr 8                        PDF 

Bankiet do wpłat              Blankiet