Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Intencje listopadowe

Ofiarodawcy z zagranicy  mog± zamówić intencje listopadowe poprzez konto PayPal
lub kartę płatnicz±. Najpierw kliknij poniższy przycisk, potem wpisz cel i kwotę ofiary.

Dolary - USD                               

Wybór innych walut: WYBIERAM

=================================================================

Ofiarodawcy z kraju  mog± zamówić zbiorowe intencje listopadowe (tzw. wypominki)
klikaj±c na poniższy przycisk.

   tutaj

=================================================================