Księga Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Blankiet do wpłat

Klikając w poniższy obrazek możesz pobrać blankiet do wpłat (pocztowy/bankowy), w któym są już wprowadzone dane konta Księgi Przyjaciół i Darczyńców TChr

Blankiet